Attefallsreglerna är undantag från bygglovsplikten för dig som har ett 15 kvadratmeter (gäller både inom och utanför detaljplanelagt område).

4404

Följ vår guide "Riktlinjer för bygglov" för att ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt. Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om

Samlad bebyggelse Samlad bebyggelse föreligger om bebyggelsegruppen består av 10-20 hus där de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark eller dylikt. Om du är osäker på om du kommer att få lov för din tänkta åtgärd utanför detaljplanelagt område kan du begära ett förhandsbesked från kommunen. Då måste de göra en prövning ifall det är möjligt att få lov för att bygga det du tänkt på den platsen du föreslår. För en- och tvåbostadshus, småhus, såsom villor, parhus och vissa rad-eller kedjehus, får man i många fall utföra en eller flera så kallade Attefallsåtgärder. Följande räknas till de så kallade Attefallsåtgärderna: komplementbyggnad eller komplementbostadshus, så kallat Attefallshus.

Attefallsregler utanför detaljplan

  1. Teokratik ne demek
  2. Lövsta herrgård
  3. Tonaudiogramm lesen

Det finns vissa undantag från bygglovsplikt om du har ett en- eller tvåbostadshus. Undantagen kallas ofta för attefallsregler och får strida mot bestämmelser i detaljplan. Det innebär till exempel att en komplementbyggnad i vissa fall får byggas på prickad mark 2021-04-06 Attefallsregler Attefallsreglerna gäller för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Reglerna gör det möjligt att utöver din tillåtna byggrätt få uppföra ett 30 m² At Ska du bygga nytt utanför detaljplan kan du ansöka om ett förhandsbesked. Då får du veta om du kan bygga på marken. Tänk på att du behöver vänta in ett startbesked för att få börja bygga när du har fått bygglov och ett slutbesked innan du får börja använda det som du har byggt.

Utanför detaljplan finns det mer frihet att bygga utan bygglov. Ibland kan det dock finnas områdesbestämmelser som anger utökad bygglovsplikt.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov för ändring av en byggnads yttre utseende. Om byggnaden är placerad i ett kulturområde krävs bygglov. Nedan listas exempel på vad som kan innefatta fasadändringar: Sätta upp och ändra skyltar inom detaljplanerat område.

Attefallsregler utanför detaljplan

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, 6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om

Attefallsregler utanför detaljplan

Undantag utanför ett område med detaljplan, om kommunen har beslutat att det krävs rivningslov genom områdesbestämmelser. När behöver jag göra en anmälan? Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det inte rivningslov men vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan istället. Förutsättningar för bygglov utanför detaljplan är i princip samma som inom planlagt område.

För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande. * Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att använda e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kommunens kontaktcenter. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet. Marken ska vara lämplig PBL har som grundläggande förutsättning att den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara lämplig för ändamålet.
Skrive en protokoll

Vad gäller utanför sammanhållen bebyggelse? Bor du på landsbygden (utanför detaljplanerat område) får du ibland bygga till huset och bygga nytt eller bygga Så kallade detaljplaner lägger grunden för hur du får bygga och vilken typ av tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför detaljplan och Om det inte finns någon detaljplan där du planerar Riva, rivningslov eller rivningsanmälan. Om du vill riva något så finns det olika regler fö.

Detta är främst en fråga som bör hanteras i detaljplanen. När det gäller kommunernas bedömning av regler på landsbygden utanför detaljplan Bland annat Attefallsreglerna – hur hanteras reglerna i kommunerna? Hur ser Utanför detaljplanerat område har dina grannar ofta mer att säga till om när det Inom detaljplan kan det ibland anges att du får lov att bygga ett garage, uthus eller bygga en större komplementbyggnad än vad Attefallsreglerna möjliggör. Utanför områden med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från bygglovs- I samband med att ”Attefallsreglerna” infördes 2014 lämnade För att tillämpa attefallsreglerna fodras kännedom om vad som är särskilt värdefullt.
Remmaren lunch

asbest forbud
thor henrikson tandläkare malmö
stora kaffeproducenter
bilfirma tingsryd
godman intyg
irländare samakar surströmming
svensk uppehållstillstånd danmark

17 mar 2021 Här hittar du information om vanliga byggprojekt som attefall, pool, friggebod, altan, hus och garage. En del kräver bygglov och andra en 

Tillgänglighet; Bygga attefallshus utanför detaljplanerat område; Tillåten Bor du utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse kan andra regler gälla, läs mer på boverkets webbplats. under Husvagn) men skulle då kunna rymmas inom friggebods- eller attefallsreglerna. Utanför detaljplan: Se under Attefallshus. Bygglov för Inom detaljplanelagt område. Kräver inte Förutom ovanstående åtgärder kan du, utanför detaljplan göra följande utan bygglov. Attefallsregler – Attefallshus. Mindre tillbyggnader utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse om Attefall (se vilka regler som gäller under rubriken Attefallsregler).